วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ล้อยาง ตราม้า

ล้อยาง เครื่องหั่นกิ่งไม้ Kojima
ราคา 750 บาท

ล้อยาง ตราม้า
ล้อตาย
ขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว ราคา 75 /   80 บาท
ขนาด 5 นิ้ว / 6 นิ้ว ราคา 90 / 145 บาท
ล้อเป็น
ขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว   ราคา 75 /  85 บาท
ขนาด 5 นิ้ว / 6 นิ้ว  ราคา 120 / 160 บาท
เฉพาะล้อยาง
ขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว ราคา 45 /   50 บาท
ขนาด 5 นิ้ว / 6 นิ้ว ราคา 55 / 100 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 130 บาท

ล้อเพลานั่งร้าน ตราม้า
รุ่น ไม่มีเบรก
ขนาด 6 นิ้ว / 8 นิ้ว ราคา 230 / 260 บาท
รุ่น มีเบรก
ขนาด 6 นิ้ว / 8 นิ้ว ราคา 240 / 270 บาท

ล้อเหล็ก ตราม้า
ล้อตาย
ขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว ราคา 65 /   75 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 180 บาท
ล้อเป็น
ขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว    ราคา 80 /  100 บาท
ขนาด 5 นิ้ว / 6 นิ้ว  ราคา 120 /  190 บาท
เฉพาะล้อเหล็ก
ขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว ราคา 50 /   65 บาท
ขนาด 5 นิ้ว / 6 นิ้ว ราคา 80 / 140 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 200 บาท1 ความคิดเห็น:

  1. ล้อยางเครื่องหั่นกิ่งไม้กี่นิ้วครับ

    ตอบลบ