วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ไขควง ไขควงตอก

ชุดไขควง FORT FT-9102
59 ตัว/ชุด
ราคา 250 บาท

ชุดไขควงหุ้มฉนวน TOLSEN
ราคา 250 บาท

ไขควงตอก ZEN 14 ตัวชุด
ราคา 250 บาท

ไขควง SOLO ด้ามทะลุ
ขนาด 3 นิ้ว แบน หรือแฉก ราคา 26 บาท
ขนาด 4 นิ้ว แบน หรือแฉก ราคา 30 บาท
ขนาด 6 นิ้ว แบน หรือแฉก ราคา 45 บาท

ไขควงอเนกประสงค์ 26 ตัวชุด
TOLSEN ด้ามไฟเบอร์
ราคา 220 บาท

ไขควงซ่อมนาฬิกา 6 ตัวชุด TOLSEN
ราคา 70 บาท

ไขควงฟรี + สายอ่อน 30 ซม.
พร้อมหัว 6 แบบ
ราคา 250 บาท

ไขควงตอก POWER

ราคา 200 บาท

ไขควงปรับขั้ว สลับได้ HI-TOP
ราคา 45 บาท

ไขควงสลับ PUMPKIN 
ขนาด 40 มม. ราคา 75 บาท
ขนาด 100 มม. ราคา 85 บาท
ขนาด 150 มม. ราคา 95 บาท

ไขควงทะลุ FATICK
7 ตัวชุดสีฟ้า
ราคา 250 บาท

ไขควงซ่อม มือถือ 16 ตัวชุด
ราคา 200 บาท

ชุดไขควงมือถือ SOLO
ราคา 100 บาท

ชุดแกนไขควง 40 ตัวชุด
ราคา 750 บาท

ไขควงตอก DURAMAX 14 ชุด
ราคา 250 บาท

ไขควงตอก TOYO
ราคา 120 บาท

ไขควงลองไฟ SOLO
เบอร์ 135
 ราคา 25 บาท

ไขควงลองไฟ SOLO
ชุด 7 ตัว ราคา 100 บาท

ไขควง POWER ก้นทะลุ
ตอกได้ หัวแบน หรือ หัวแฉก
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 25 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 28 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 45 บาท

ไขควงตอก SOLO
NO.2500 ราคา 300 บาท

ไขควงตอก KING TONY
ราคา 600 บาท

ไขควง SOLO 5 นิ้ว
ก้นธรรมดา   ราคา 25 บาท
ก้นตอกได้   ราคา 30 บาท

ไขควง NHC
ราคา 10 บาท

ไขควง SOLO
ไขควงลองไฟ   ราคา 25 บาท
ด้ามทะลุตอกได้ 6 นิ้ว 45 บาท

ไขควงตอก POWER
ราคา 180 บาท

ไขควงชุด SOLO 5 ตัวชุด
ด้ามแดงใส  ราคา 100 บาท/ชุด
ด้ามทะลุ(ตอกได้) 110 บาท/ชุด

ไขควงชุด J-TECH
Made in Japan
ไขควงชุด 10 ตัว ราคา 735 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น