วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ดอกสว่าน เครื่องลับดอกสว่าน ดอก Hole Saw ดอกเจียอมยิ้ม

ดอกสว่าน เจาะปูน TOTAL
รุ่น 5 ตัวชุด ราคา 200 บาท

ดอกเจียอมยิ้ม
ราคาดอกละ 23 บาท

ชุดดอกสว่าน มากีต้า
ชุดดอกสว่าน โรตารี่     ราคา 150 บาท
ชุดดอกสว่าน เจาะไม้ เหล็ก ปูน 270 บ.

ชุดหัวสว่าน 4 หุน มากีต้า
ต่อหัวสว่านโรตารี่
ราคา 450 บาทชุดดอกสว่านโรตารี่ มากีต้า
ชุด 11 ตัว
ดอกสว่านโรตารี่ชุด ราคา 1200 บาท

ชุดดอกโรตารี่ POWERพร้อม 
HOLE SAW เจาะปูน
ขนาด 50 มม. ราคา 450 บาท
ขนาด 65 มม. ราคา 500 บาท

ดอก HOLE SAW
ราคาดอกเจาะไม้ เหล็ก ป้ายแดง 
 16/18/19/20/22 มม.             ราคา 42/44/46/48/50 บ. 
25/26/28/30/32 มม.             ราคา 54/56/58/62/65 บ.
35/40/50/53/55/60 มม. ราคา 70/75/90/94/96/100 บ.
ราคาดอกเจาะปูน ป้ายขาว
 16/18/19/20/22 มม.                 ราคา 60/65/70/75/80 บ. 
25/26/28/30/32 มม.             ราคา 85/90/95/100/105 บ.
35/40/50/53/55/60 มม.    110/125/145/155/160/175 บ.

ชุดดอกเจียร Netto
รุ่น 204 ชิ้น ราคา 700 บาท
รุ่น 249 ชิ้น ราคา 900 บาท

ดอกสว่านชุดเจาะเหล็ก
รุ่น 13 ตัวชุด ราคา 200 บาท
รุ่น 21 ตัวชุด ราคา 400 บาท
รุ่น 29 ตัวชุด ราคา 750 บาท

ชุด HOLE SAW MOLLER
รุ่น 11 ตัว ชุด ราคา 120 บาท

เครื่องลับดอกสว่าน Santoshi
ลับดอกขนาด 3 - 16 มม ราคา 1400 บ.

ดอกสว่านชุดเจาะเหล็ก
สีทอง 13 ตัวชุด ราคา 160 บาท
(0.5 มม. - 6.5 มม.)
สีทอง 21 ตัวชุด ราคา 400 บาท
(1/16 หุน - 3/8 หุน)
สีทอง 29 ตัวชุด ราคา 750 บาท
(3/32 หุน - 1/2 หุน)

ดอกเจาะ HOLE SAW
ขนาด 18 มม. ราคา 120 บาท

Hole Saw เจาะลูกบิด 3 ตัวชุด
ยี่ห้อ TWO HORSE ราคา 70 บาท

ดอกสว่านเจาะลูกบิด
ยี่ห้อ META ราคา 180 บาท

Hole Saw 11 ตัวชุด
Hole Saw เจาะลูกบิด ชุด 11 ตัว    120 บาท


HOLE SAW เจาะเหล็ก


HOLE SAW เจาะปูน

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2559 07:40

    ดอก HOLE SAW 19 มม. มีไหมครับ

    ตอบลบ
  2. อยากได้โฮลซอว์ล ชุด 11 ตัว

    ตอบลบ