วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ค้อน หัวค้อน ค้อนปอนด์ สิ่ว ขวาน

ขวาน PUMPKIN
ราคา 800 บาท

ค้อนหัวยาง
ด้ามไม้ PUMPKIN
ขนาด   8 OZ ราคา   70 บาท
ขนาด 12 OZ ราคา   80 บาท
ขนาด 16 OZ ราคา 100 บาท
ขนาด 24 OZ ราคา 130 บาท

หัวค้อน หงอน PUMPKIN

หัวแม่เหล็ก เกรด A 27 มม. ราคา 120 บาท

ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์
แฟนซี GOLD EAGLE
ราคา 85 บาท

ค้อนหงอน N-POWER

ขนาด 27 มม. ราคา 85 บาท

ค้อนช่างทอง 
SOLO เบอร์ 627
1.ขนาด 350 กรัม ราคา 85 บาท
2.ขนาด 300 กรัม ราคา 75 บาท
3.ขนาด 250 กรัม ราคา 70 บาท
4.ขนาด 200 กรัม ราคา 65 บาท
5.ขนาด 150 กรัม ราคา 60 บาท

สิ่ว ด้ามไฟเบอร์ POWER
ขนาด 1 นิ้ว ราคา 110 บาท

ค้อน ZUMA
ด้ามสั้น                   ราคา 100 บาท
ด้ามไม้ยาวพิเศษ    ราคา 170 บาท
หัวยาง+หัวพลาสติก 35 มม 145 บ.
หัวยาง+หัวพลาสติก 40 มม 170 บ.

ค้อนปอนด์ ด้ามไฟเบอร์
ยี่ห้อ Pumpkin
ขนาด 2 ปอนด์ ราคา 290 บาท
ขนาด 3 ปอนด์ ราคา 340 บาท
ขนาด 4 ปอนด์ ราคา 420 บาท

ค้อนช่างทอง ด้ามไฟเบอร์
ยี่ห้อ Pumpkin
ขนาด 200 กรัม ราคา 120 บาท
ขนาด 250 กรัม ราคา 130 บาท
ขนาด 300 กรัม ราคา 140 บาท

ค้อน Pumpkin เกรด A 27 มม.
เฉพาะหัว        ราคา 120 บาท
พร้อมด้ามไม้   ราคา 140 บาท
พร้อมด้ามไฟเบอร์    180 บาท

ค้อน SOLO ด้ามไฟเบอร์
ราคา 120 บาท

ค้อนด้ามไฟเบอร์ ION
หัวแม่เหล็กขนาด 27 มม.ราคา 150 บาท


ค้อนช่างทอง SOLO
ขนาด 300 กรัม ราคา 130 บาท

หัวค้อนปอนด์
2 ปอนด์              ราคา 60 บาท
3 ปอนด์ / 4 ปอนด์    ราคา 85 / 110 บ.
5 ปอนด์ / 6 ปอนด์   ราคา 135 / 165 บ.
8 ปอนด์ / 10 ปอนด์  ราคา 215 / 270 บ.
12 ปอนด์            ราคา 300 บาท

ค้อนตีตะปู ด้ามไฟเบอร์

หัวค้อน SOLO      ราคา 140 บาท
ค้อน SOGO            ราคา 70 บาท
ไขควงสลับ ยืดหดได้       80 บาท


ค้อนช่างทอง SOLO

ขนาด 100 กรัม            40 บ.
ขนาด 150 กรัม            45 บ.
ขนาด 200 กรัม            50 บ.
ขนาด 250 กรัม            60 บ.
ขนาด  300 กรัม           70 บ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น