วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั๊มน้ำเจ็ทคู่ ติดเครื่องยนต์

หัวเจ็ทคู่ยาว ควายเหล็ก

สำหรับบ่อบาดาล 4 นิ้ว ราคา 550 บาท

หัวเจ็ทเดี่ยว บ่อ 2 นิ้ว
CLINTON
 เหมาะสำหรับน้ำลึก 12-18 เมตร
ท่อดูดทำจากทองเหลืองแท้
ราคา 1200 บาท

 หัวเจ็ทคู่ บ่อ 4 นิ้ว
CLINTON
เหมาะสำหรับน้ำลึก 18-30 เมตร


ราคา 550 บาท

ปั๊มน้ำเจ็ทคู่ ติดเครื่องยนต์ PANDA
1 ใบพัด เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า            6500 บาท
ใบพัด เครื่องยนต์ 7.0 แรงม้า            7500 บาท

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2556 12:13

  ขนาด 2 ใบพัด ท่อน้ำออกกี่นิ้ว ส่งได้ไกลกี่เมตรครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่อน้ำเข้า ออก ขนาด 1 นิ้ว ส่งได้ 100 เมตร ครับ

   ลบ