วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

บล็อกชุด ด้ามบล็อก ด้ามเลื่อน บล็อกไฟฟ้า

ลูกบล็อกท๊อก+ลูกบล็อก E
ขนาด 4 หุน 16 ตัว/ชุด
ราคา 900 บาท

บล็อกไฟฟ้า ยี่ห้อ DCK 
ขนาด 4 หุน KPB20C ราคา 2200 บาท
ขนาด 6 หุน KPB22C ราคา 3500 บาท

บล็อกชุด WURTH 4 หุน
23 ชิ้น รุ่น RED LINE
ราคา 5500 บาท


บล็อกชุด WURTH 2 หุน และ 4 หุน
59 ชิ้น รุ่น ZEBRA
ราคา 9500 บาท


บล็อกชุด WURTH 4 หุน
24 ชิ้น รุ่น RED LINE
ราคา 6500 บาท

บล็อกไฟฟ้า 6 หุน DONGCHENG
รุ่น 6906 FF-22C  ราคา 3400 บาท

บล็อกตัวแอล ถอดล้อ
เบอร์ 17-19-21-23 ราคา 250 บาท

บล็อกชุด KING TOOLS 94 ชิ้น
ราคา 1700 บาท

บล็อกไฟฟ้า DERA 4 หุน
ราคา 2000 บาท

บล็อกชุด ZEN 4 หุน
27 ตัวชุด ด้ามบล็อก 17 นิ้ว
 
ราคา 1300 บาท

บล็อกชุด PUMPKIN
ชุด 27 ชิ้น รุ่น PRO

ราคา 1850 บาท

บล็อกชุด KONY
ขนาด 2 หุน 46 ตัวชุด 

ราคา 580 บาท

บล็อกชุด 4 หุน แหวนข้างชุด 
EURO KINGTOOL
รุ่น 29 ตัว/ชุด ราคา 1300 บาท

 บล็อกชุด KINZO 4 หุน

 ราคา 1000 บาท


ชุดเครื่องมือ PUMPKIN
พร้อมกล่อง 85 ตัว/ชุด
ราคา 4000 บาท

บล็อกชุด TLB 4 หุน
รุ่น 24 ตัว ลูกยาว ราคา 1700 บาท

ด้ามบล็อก TW 4 หุน
18 นิ้ว ราคา 190 บาท

ด้ามฟรี หุ้มยาง STAR

10 นิ้ว* 4 หุน ราคา 120 บาท

ด้ามเลื่อน STAR
4 หุน*10 นิ้ว ราคา 80 บาท

บล็อกชุด TAXAS BULL
4 หุน 24ขิ้น/ชุด 1200 บาท

4 หุน 25ชิ้น/ชุด 1300 บาท

บล็อกทด 1/78
 
ราคา 2900 บาท
(ลูกบล็อกแถม เบอร์ 21 , เบอร์ 41)

บล็อกชุด YOKOMO
4 หุน 25 ตัวชุด ราคา 500 บาท

บล็อกชุด WINDY
25 ตัวชุด ราคา 550 บาท

บล็อกชุด SOLO 6 หุน
21 ชิ้น ราคา 4800 บาท

บล็อกชุด KING TONY
รุ่น 25 ตัวชุด ราคา 2500 บาท

บล็อกไฟฟ้า Dongcheng
รุ่น 6905 FF-20C 4 หุน ราคา 2000 บ.
รุ่น 6906 FF-22C 6 หุน ราคา 3400 บ.

ด้ามบล็อก ZUMA
ด้ามเหล็ก    ราคา 400 บาท
ด้ามหุ้มยาง  ราคา 180 บาท

บล็อกชุด ZUMA 94 ชิ้น
ขนาด 2 หุน + 4 หุน ราคา 2500 บาท

ด้ามบล็อก ZUMA
ด้ามเลื่อน              ราคา 80 บาท
ด้ามฟรีหุ้มยาง      ราคา 100 บาท
ด้ามฟรีด้ามเหล็ก  ราคา 250 บาท
ด้ามบล็อก ยาว     ราคา 180 บาท

บล็อกชุด ขนาด 4 หุน
DDD        ราคา     450 บาท
SOLO     ราคา     1500 บาท

KING TONY ราคา 2200 บาท
(24 ตัวชุด)

บล็อกชุด Netto
รุ่น 24 ตัวชุด ราคา 1100 บาท
(24 ตัวชุด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น