วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เกย์วัดลม เกย์ลม เกย์แก็ส เกย์อาร์กอน เกย์ CO2 เกย์หายใจคนป่วย เกย์ไนโตรเจน

เกย์วัดลมยาว Milliflow 200P
ราคา 250 บาท

ชุดเกย์ปรับแรงดัน GOLD
เกย์ลม หรือ เกย์แก็ส ราคา 300 บาท

เกย์ลม SUMO
ขนาด   3 KG/40   ปอนด์ ราคา 100 บาท
ขนาด 7 KG/100   ปอนด์ ราคา 100 บาท
ขนาด 10 KG/140 ปอนด์ ราคา 100 บาท
ขนาด 16 KG/220 ปอนด์ ราคา 100 บาท

เกย์น้ำมัน 2 หุน 63 มม.
100 บาร์ 150 บาร์ 250 บาร์
ราคา 450 บาท

เกย์วัดลม ดิจิตอล 4 + 1
วัดลม ทุบกระจก ตัดเข็มขัด
ราคา 380 บาท

เกย์วัดกำลังอัด เบนซิน 8 ตัวชุด

ราคา 1500 บาท

ตัวกันไฟย้อน TOWA
ชุดตัดด้านแก็ส / ชุดตัดด้านลม
สำหรับเกจ์แก็ส / สำหรับเกจ์ลม
ราคาอันละ 200 บาท

แท่งวัดลมรถ 10 ล้อ
ราคา 250 บาท

เกย์แก็ส ARGON ALIBABA
รุ่น  AB-25AR ราคา 900 บาท

เกย์ CO2 HEATER KOVET
 
 รุ่น 194CR ราคา1500 บาท

เกย์ อ็อกซิเจน ALIBABA
 รุ่น AB-25M ราคา 1000 บาท

เกย์วัดลม 2.5 นิ้ว 
ขนาด 5 กก. 7 กก. 10 กก. 16 กก. 25 กก. 
ราคา 90 บาท

ชุดเกย์ปรับแรงดัน KOVET
เกย์ลม , เกย์แก็ส ราคา 780 บาท

เกย์วัดลมแท่ง WUFU
เกย์วัดลมแท่ง DC-3A 50 บาท

เกย์ไนโตรเจน KOVET
รุ่น KV-95N ราคา 1000 บาท

เกย็วัดลมยาง
นาฬิกา ZUMA 100 ปอนด์    85 บ.
ปากกา ZUMA 120 ปอนด์   100 บ.
ZUMAไส้ทองเหลือง 160 P 350 บ.
Miliflow ยาว 200 ปอนด์   250 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น