วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ท่อพญานาค

บู็ทท่อพญานาค
ราคา 45 บาท


ท่อพญานาค
รุ่น 4x18                                  2950 บาท
รุ่น 4x20                                  3050 บาท
รุ่น 5x18                                  2950 บาท
รุ่น 5x18 (บรอนซ์)                  3250 บาท
รุ่น 5x20                                  3100 บาท
รุ่น 5x20 (หัว 10 นิ้ว)               3250 บาท
รุ่น 5x22                                  3250 บาท
รุ่น 6x18                                  3050 บาท
รุ่น 6x18 (หัว 10 นิ้ว)               3250 บาท
รุ่น 6x20 (หัว 10 นิ้ว)               3350 บาท
รุ่น 8x18                                  3600 บาท
รุ่น 8x20                                  3800 บาท

1 ความคิดเห็น:

  1. ผมต้องการซื้อสินค้าเราเตอร์ kenshiro 3612br แกนดอกกี่หุนครับ ใช้ดีไหม กำลังวัตต์เท่าไหร่ รอบหมุน ผมจะนำไปใช้กับงานไม้อัด รุ่นนีัเหมาะสมไหมครับ

    ตอบลบ