วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

คีมผูกลวด กากบาท

คีมผูกลวด POWER
อันละ     45 บาท
โหลละ 450 บาท

คีมผูกลวด 8 นิ้ว
ราคาอันละ 20 บาท

คีมผูกลวด Gold Eagle
ราคาอันละ     20 บาท
ราคาโหลละ 220 บาท

กากบาทขันล้อ 
รุ่นประหยัด       ราคา 90 บาท
รุ่นงานหนัก ZUMA 350 บาท


คีมผูกลวด Pumpkin
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 45 บาท

คีมผูกลวด
ด้ามสีดำ ถูก ราคา 18 บาท 
Starway       ราคา 32 บาท
ช้างคู่           ราคา 55 บาท
SOLO          ราคา 65 บาท

คีมผูกลวด STAR WAY
ราคา 370 บาท/โหล
กากบาท STAR WAY
ราคา 80 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น