วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

คีมผูกลวด กากบาท

คีมผูกลวด Gold Eagle
ราคาอันละ     20 บาท
ราคาโหลละ 220 บาท

กากบาทขันล้อ 
รุ่นประหยัด       ราคา 90 บาท
รุ่นงานหนัก ZUMA 350 บาท

คีมผูกลวด POWER
ราคา 35 บาท

คีมผูกลวด Pumpkin
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 45 บาท

คีมผูกลวด
ด้ามสีดำ ถูก ราคา 18 บาท 
Starway       ราคา 32 บาท
ช้างคู่           ราคา 55 บาท
SOLO          ราคา 65 บาท

คีมผูกลวด STAR WAY
ราคา 370 บาท/โหล
กากบาท STAR WAY
ราคา 80 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น