วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ถ่าน ฝาปิดถ่าน ซองถ่าน

ถ่านเครื่องมือมากีต้าแท้

ชุดเครื่อง ซองแปรงถ่าน NKT
(ชุด 18 แผง)
 ราคา 1700 บาท/ชุด

ถ้่าน TOYOYAMA
ใช้กับเครื่องมือ BOSCH   ราคา 35 บาท
ใช้กับเครื่องมือ Maktec    ราคา 25 บาท
(ยกเว้น MT 240 (211) ราคา 50 บาท)
(ยกเว้น MT 900 (212) ราคา 50 บาท)
ใช้กับเครื่องมือ HITACHI ราคา 25 บาท
ใช้กับเครื่องมือ MAKITA ราคา 25 บาท
(ยกเว้น CB200,203,204 ราคา 50 บาท)

ฝาปิดถ่าน NKT
ใช้กับเครื่องมือ มากีต้า
ราคาอันละ 15 บาท

ซื้อยกชุด 12 แผง 120 อัน 
 CB 1 , CB 120 , CB 125   รุ่นละ 10 อัน
CB 150 , CB160 , CB175  รุ่นละ 10 อัน
CB 180 , CB220                รุ่นละ 10 อัน
CB 130 , CB200                รุ่นละ 20 อัน
พร้อมที่แขวนราคา 1500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น