วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

แท่นอัดไฮดรอริก

แท่นอัดไฮดรอริก OKURA
ขนาด 30 ตัน    19500 บาท
ขนาด 60 ตัน    52000 บาท
ขนาด 100 ตัน  97000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น