วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

คอนเดนเซอร์ Condenser

คอนเด็นเซอร์ มอเตอร์ MITSUBISHI

คอนเด็นเซอร์ 
ปั้มน้ำ แบบถัง MITSUBISHI
ขนาด 6 ไมโคร 400 โวลต์   112 บาท
ขนาด 8 ไมโคร 440 โวลต์   132 บาท
ขนาด 10 ไมโคร 440 โวลต์ 160 บาท
ขนาด 18 ไมโคร 250 โวลต์ 200 บาท
ขนาด 25 ไมโคร 250 โวลต์ 240 บาท

คอนเดนเซอร์ Condenser
มอเตอร์จีน
1/2 แรงม้า                    217 บาท
1 แรงม้า                       252 บาท
1.5 แรงม้า                    324 บาท
3 แรงม้า 300 ไมโคร     432 บาท
3 แรงม้า 350 ไมโคร     441 บาท
5 แรงม้า 400 ไมโคร     504 บาท
5 แรงม้า 450 ไมโคร     522 บาท
7.5 แรงม้า 500 ไมโคร   567 บาท
7.5 แรงม้า 600 ไมโคร   603 บาท
มอเตอร์ MITSUBISHI
1 แรงม้า 100 ไมโคร    300 บาท
1 แรงม้า 15 ไมโคร      300 บาท
2 แรงม้า 150 ไมโคร     340 บาท
แรงม้า 21.5 ไมโคร     370 บาท
3 แรงม้า 180 ไมโคร    530 บาท
3 แรงม้า 22.5 ไมโคร    370 บาท

ปั๊มน้ำบาดาล FRANKLIN
(BOX START)
1 แรงม้า สีขาว             180 บาท
1 แรงม้า สีดำ               280 บาท
1.5 แรงม้า สีขาว         180 บาท
1.5 แรงม้า สีดำ            300 บาท
2 แรงม้า สีขาว             280 บาท
2 แรงม้า สีดำ               360 บาท

มอเตอร์ปั๊มน้ำ
8 ไมโคร แบบสาย       104 บาท
10 ไมโคร แบบสาย     116 บาท
12.5 ไมโคร แบบสาย  129 บาท
16 ไมโคร แบบสาย     143 บาท
18 ไมโคร แบบสาย     157 บาท
20 ไมโคร แบบสาย     172 บาท
25 ไมโคร แบบสาย     188 บาท
30 ไมโคร แบบสาย     213 บาท
35 ไมโคร แบบสาย     234 บาท
40 ไมโคร แบบสาย     260 บาท
45 ไมโคร แบบสาย     285 บาท
50 ไมโคร แบบสาย     306 บาท
55 ไมโคร แบบสาย     336 บาท
60 ไมโคร แบบสาย     360 บาท

8 ไมโคร แบบเสียบ     90 บาท
10 ไมโคร แบบเสียบ   104 บาท
12.5 ไมโคร แบบเสียบ 117 บาท
16 ไมโคร แบบเสียบ   131 บาท
18 ไมโคร แบบเสียบ   145 บาท
20 ไมโคร แบบเสียบ   160 บาท
25 ไมโคร แบบเสียบ   176 บาท
30 ไมโคร แบบเสียบ   201 บาท
35 ไมโคร แบบเสียบ   222 บาท
40 ไมโคร แบบเสียบ   248 บาท
45 ไมโคร แบบเสียบ   273 บาท
50 ไมโคร แบบเสียบ   294 บาท
55 ไมโคร แบบเสียบ   308 บาท
60 ไมโคร แบบเสียบ   336 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น