วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

กรรไกรตัดเหล็กเส้น เหล็กแผ่น

กรรไกรตัดเหล็กเส้น STARWAY
ขนาด 24 นิ้ว ราคา 320 บาท
ขนาด 30 นิ้ว ราคา 400 บาท
ขนาด 36 นิ้ว ราคา 500 บาท
ขนาด 42 นิ้ว ราคา 650 บาท

กรรไกรตัดเหล็กเส้น
EAGLE ONE
 
ขนาด 18 นิ้ว / 30 นิ้ว ราคา 200 / 350 บาท
ขนาด 36 นิ้ว / 42 นิ้ว ราคา 400 / 650 บาท

กรรไกรตัดเหล็กเส้น Pumpkin
ขนาด 18 นิ้ว ราคา 300 บาท
ขนาด 24 นิ้ว ราคา 420 บาท
ขนาด 30 นิ้ว ราคา 530 บาท
ขนาด 36 นิ้ว ราคา 640 บาท
ขนาด 42 นิ้ว ราคา 950 บาท


กรรไกรตัดเหล็ก/สังกะสี
ทรงอังกฤษ Pumpkin
ขนาด  8   นิ้ว   ราคา 150 บาท
ขนาด  10 นิ้ว   ราคา 170 บาท
ขนาด  12 นิ้ว   ราคา 200 บาท

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น
Pumpkin
ปากตรง 10 นิ้ว  ราคา 175 บาท
ตัดขวา 10 นิ้ว    ราคา 175 บาท
ตัดซ้าย 10 นิ้ว   ราคา 175 บาท
ปากตรง 12 นิ้ว  ราคา 200 บาท

กรรไกรตัดเหล็กเส้น ION
ขนาด 18 นิ้ว ราคา 350 บาท
ขนาด 24 นิ้ว ราคา 450 บาท
ขนาด 30 นิ้ว ราคา 550 บาท
ขนาด 36 นิ้ว ราคา 750 บาท

กรรไกรตัดเหล็กเส้น
ขนาด 24 นิ้ว ราคา 250 บาท
ขนาด 30 นิ้ว ราคา 330 บาท
ขนาด 36 นิ้ว ราคา 370 บาท

กรรไกรตัดเหล็ก ตัดซีไลน์ 8 นิ้ว 29516
PUMPKLIN แสตนเลส ราคา 100 บาท

กรรไกรตัดเหล็กเส้น

ขนาด 3/4 นิ้ว (50/20)        1700 บ.
ขนาด 1 นิ้ว (50/26)             2200 บ.
ขนาด 1 1/4 นิ้ว (50/3)         2700 บ.


กรรไกรตัดเหล็กแผ่น

ขนาด 3/4 นิ้ว R              2000 บ.

ขนาด 3/5 นิ้ว L               2300 บ.

ขนาด 3/6 นิ้ว L                2700 บ.


กรรไกรตัดเหล็กเส้นตรานกอินทรีย์

18 นิ้ว               180 บาท

24 นิ้ว               240 บาท

30 นิ้ว               310 บาท

36 นิ้ว               370 บาท

42 นิ้ว              800 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น