วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องมือถอดไส้กรอง บล็อกถอดหม้อกรอง

เครื่องมือถอดหม้อกรอง
1.ลูกบล็อกโซ่เล็ก               130 บาท
2.ลูกบล็อกโซ่ ใหญ่            270 บาท
3.ถอดกรองโซ่ ด้ามเหล็ก   160 บาท

เครื่องมือถอดไส้กรอง ZUMA
1.ลูกบล็อกโซ่เล็ก               130 บาท
2.ลูกบล็อกโซ่ ใหญ่            290 บาท
3.ถอดกรองโซ่ ด้ามเหล็ก   160 บาท
4.ถอดกรองสายพาน  ราคา 120 บาท
5.ถอดกรองโซ่ เลข 9 ราคา 120 บาท
6.คีมปรับขยาย 60 - 90 มม. 270 บาท

ชุดถอดหม้อกรอง ZUMA
ชุด 12 ตัว ราคา 2100 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น