วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ชุดหางเรือ และอาไหล่ NEW

ชุดหางเรือ G200
ติดปลายเครื่องตัดหญ้า
ราคา 750 บาท

ชุดหางเรือ สำหรับ
หัวเครื่องตัดหญ้า
ราคา 2500 บาท

ชุดหางเรือ
พร้อมหัวเครื่อง CW430

ราคา 3750 บาท
รุ่น CW430 ราคา 3750 บาท

ชุดหางเรือ HONDA
รุ่นต่อตรง
รุ่น L-85       สำหรับเครื่อง 5 - 7 HP 2700 บ.
(ใบพัดเรือ 6.5 นิ้ว)
รุ่น L-100S สำหรับเครื่อง 9 - 13 HP 3200 บ.
(ใบพัดเรือ 8 นิ้ว)

รุ่นเกียรทด
รุ่น TRL 105  สำหรับเครื่อง 5 - 7 HP 8000 บ.
(ใบพัดเรือ 11 นิ้ว)
รุ่น TRL 120 สำหรับเครื่อง 9 - 13 HP 9000 บ.
(ใบพัดเรือ 15 นิ้ว)

ชุดหางเรือ ตรา แมวน้ำ
รุ่นเล็ก เครื่อง 5.5 - 6.5 แรงม้า 1400 บ.
รุ่นใหญ่ เครื่อง 9 - 13 แรงม้า    1900 บ.

ชุดหางเรือ ตรา KKK
รุ่นเล็ก เครื่อง 5.5 - 6.5 แรงม้า             = 2500 บ.
รุ่นใหญ่ เครื่อง 9 - 13 แรงม้า               = 3200 บ.

อาไหล่หางเรือ
ยี่ห้อ 3 K
ชุด G200 (เครื่องยนต์ 6.5 HP)
ชุดหางเรือ ครบชุด    ราคา 2500 บาท
กกหางสองตอน         ราคา 1000 บาท
เพลาในมีข้อต่อ      ราคา 50 บาท
แท่นว่างเครื่อง         ราคา 550 บาท
ขาจับรู                     ราคา 250 บาท
ด้ามมือถือ               ราคา 250 บาท
ใบพัด 6 นิ้ว               ราคา 75 บาท
ใบพัด 6.5 นิ้ว            ราคา 75 บาท
ใบพัด 7 นิ้ว               ราคา 80 บาท
ใบพัด 7.5 นิ้ว            ราคา 80 บาท
ใบพัด 8 นิ้ว               ราคา 85 บาท
ใบพัด 8.5 นิ้ว            ราคา 90 บาท
ใบพัด 9 นิ้ว             ราคา 100 บาท
ใบพัด 9.5 นิ้ว          ราคา 110บาท
ใบพัด 10 นิ้ว           ราคา 150 บาท


ยี่ห้อ แมวน้ำ
รุ่น G200 (เครื่องยนต์ไม่เกิน 6.5 แรงม้า)
ชุดหางเรือ ครบชุด    ราคา 1300 บาท
กกหางสองตอน      ราคา 400 บาท
แกนในกก รู 6 หุน   ราคา 150 บาท
แท่นว่างเครื่อง        ราคา 290 บาท
ขาจับรู 6 หุน           ราคา 150 บาท
ด้ามมือถือ 75 CM   ราคา 150 บาท
ใบพัด 6 นิ้ว               ราคา 55 บาท
ใบพัด 6.5 นิ้ว            ราคา 55 บาท
ใบพัด 7 นิ้ว               ราคา 60 บาท
ใบพัด 7.5 นิ้ว            ราคา 65 บาท

เฉพาะหางเรือ แมวน้ำ G200  ราคา 500 บาท
เฉพาะหางเรือ 3 K       G200  ราคา 800 บาท

5 ความคิดเห็น:

 1. ชุดเรือหางยาว kkk พร้อมเครื่องฮอนด้า 9 แรง ราคาเท่าไหร่ครับ อยู่ขอนแก่นจัดส่งไหม

  ตอบลบ
 2. จะสั่งซื่อได้ไไงคับ

  ตอบลบ
 3. สนใจจะสั่งซื้อได้ทางไหนครับ

  ตอบลบ
 4. สนใจจะสั่งซื้อได้ทางไหนครับ

  ตอบลบ
 5. อยากสั่งเครื่องเรือหางสั้นครับCW430

  ตอบลบ