วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

กุญแจเลื่อน

กุญแจเลื่อน PUMPKIN ชุบดำ
ขนาด 10 นิ้ว                   ราคา 200 บาท
ขนาด 12 นิ้ว                   ราคา 250 บาท
ขนาด 15 นิ้ว                   ราคา 480 บาท
ขนาด 18 นิ้ว สีบร็อนด์  ราคา 1000 บาท

กุญแจเลื่อน รุ่นถูก
ขนาด 12 นิ้ว    ราคา 75 บาท
ขนาด 15 นิ้ว    ราคา 80 บาท
ขนาด 18 นิ้ว  ราคา 100 บาท

กุญแจเลื่อน POWER 
ขนาด 8 นิ้ว    ราคา 100 บาท
ขนาด 10 นิ้ว  ราคา 120 บาท
ขนาด 12 นิ้ว  ราคา 150 บาท
ขนาด 15 นิ้ว  ราคา 300 บาท
ขนาด 18 นิ้ว  ราคา 450 บาท
ขนาด 24 นิ้ว  ราคา 900 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น