วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องเจาะดิน เครื่องพรวนดิน

เครื่องเจาะดิน TOPSUN
เครื่องเจาะดิน รุ่น 888 ราคา 4000 บาท
เครื่องเจาะดิน รุ่น 999 ราคา 4200 บาท
ดอกเจาะดิน 2 IN 1
ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 750 บาท
ขนาด 6 นิ้ว     ราคา 850 บาท
ขนาด 8 นิ้ว   ราคา 1000 บาท
ขนาด 10 นิ้ว ราคา 1200 บาท
ขนาด 12 นิ้ว ราคา 1400 บาท

เครื่องพรวนดิน TOPSUN
รุ่น TL500 ราคา 13500 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)


รุ่น TL900 ราคา 14500 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)รุ่น TL650 ราคา 25000 บาท
(ราคาอุปกรณ์เสริมภาพล่าง ต้องซื้อเพิ่ม)

ปั้มบาดาล ควายเงิน

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า K410
ราคา 5500 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า K411
ราคา 6000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 3 นิ้ว
ขนาด 1 นิ้ว 1 แรงม้า K413
ราคา 4500 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 4 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว 1 แรงม้า K414
 ราคา 6000 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน ลงบ่อ 4 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า K415
ราคา 6500 บาท

ปั้มบาดาล ควายเงิน บ่อ 4 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง K416
ราคา 6500 บาท

ตารางการจัดส่งสินค้า เดือนมกราคม วันที่ 3-31 2559 ทุกขนส่ง

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 20 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 19 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 18 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 17 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 16 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 14 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 13 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 12 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 11 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 10 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 9 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 7 มกราคม 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 5 มกราคา 2560

ส่งสินค้าแล้ววันที่ 4 มกราคม 2560


ส่งสินค้าแล้ววันที่ 3 มกราคม 2560

หัวกะโหลก เช็ควาล์ว

หัวกะโหลก เช็ควาล์ว
หมายเลข 1 หัวกะโหลก PVC สีฟ้า
ขนาด 6 หุน    ราคา 20 บาท
ขนาด 1 นิ้ว     ราคา 22 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 65 บาท
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 95 บาท

หมายเลข 2 หัวกะโหลก PVC ผอม
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 140 บาท
(สวมท่อ PVC 2 นิ้ว ด้านบานหัวได้)

หมายเลข 3 หัวกะโหลก PVC เกลียวใน ฟ้า
ขนาด 1 นิ้ว       ราคา 28 บาท
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 130 บาท

หมายเลข 4 หัวกะโหลก PVC เกลียวใน ดำ
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 130 บาท
ขนาด 3 นิ้ว     ราคา 200 บาท
ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 300 บาท


หมายเลข 5 หัวกะโหลก PVC สวม ดำ

ขนาด 2 นิ้ว       ราคา 80 บาท

ขนาด 3 นิ้ว       ราคา 90 บาท

ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 200 บาท


หมายเลข 6 หัวกะโหลก ทองเหลือง + PVC
ขนาด 6 หุน      ราคา 60 บาท
ขนาด 1 นิ้ว       ราคา 70 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 180 บาท

ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 210 บาท

หมายเลข 7 หัวกะโหลก ทองเหลือง
ขนาด 6 หุน              ราคา 90 บาท
ขนาด 1 นิ้ว             ราคา 110 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว       ราคา 250 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว          ราคา 280 บาท
ขนาด 2 นิ้ว             ราคา 360 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว          ราคา 650 บาท
ขนาด 3 นิ้ว             ราคา 850 บาท
ขนาด 4 นิ้ว           ราคา 1500 บาท

หมายเลข 8 หัวกะโหลก ตะแกรงแสตนเลส
ทองเหลือง (อิตาลี)
ขนาด 6 หุน  YORK      ราคา 180 บาท
ขนาด 1 นิ้ว   YORK     ราคา 250 บาท
ขนาด 6 หุน                    ราคา 100 บาท
ขนาด 1 นิ้ว                    ราคา 160 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว                 ราคา 300 บาท
ขนาด 2 นิ้ว                    ราคา 450 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว                 ราคา 600 บาท
ขนาด 3 นิ้ว                    ราคา 950 บาท
ขนาด 4 นิ้ว                  ราคา 1700 บาท

หมายเลข 9 หัวกะโหลก เหล็ก สวม
ขนาด 2 นิ้ว           ราคา 60 บาท
ขนาด 3 นิ้ว         ราคา 120 บาท
ขนาด 4 นิ้ว         ราคา 200 บาท

หมายเลข 10 หัวกะโหลก น้ำเต้า
ขนาด 6 หุน              ราคา 80 บาท
ขนาด 1 นิ้ว               ราคา 90 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว       ราคา 150 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว          ราคา 180 บาท
ขนาด 2 นิ้ว             ราคา 250 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว          ราคา 450 บาท
ขนาด 3 นิ้ว             ราคา 650 บาท
ขนาด 4 นิ้ว           ราคา 1000 บาท

หมายเลข 11 เช็ควาล์ว น้ำเต้า
ขนาด 4 หุน              ราคา    90 บาท
ขนาด 6 หุน              ราคา  120 บาท
ขนาด 1 นิ้ว               ราคา 160 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว         ราคา 240 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว             ราคา 360 บาท
ขนาด 2 นิ้ว                ราคา 390 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว             ราคา 700 บาท
ขนาด 3 นิ้ว              ราคา 1000 บาท
ขนาด 4 นิ้ว              ราคา 1500 บาท

หมายเลข 11 เช็ควาล์ว สปริง
ขนาด 4 หุน              ราคา    90 บาท
ขนาด 6 หุน              ราคา  130 บาท
ขนาด 1 นิ้ว               ราคา 160 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว         ราคา 220 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว             ราคา 270 บาท
ขนาด 2 นิ้ว                ราคา 390 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว             ราคา 750 บาท
ขนาด 3 นิ้ว              ราคา 1100 บาท
ขนาด 4 นิ้ว              ราคา 1800 บาท

หัวกะโหลก หน้าจาน เหล็กหล่อ
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 1900 บาท

หัวกะโหลก เกลียวใน เหล็กหล่อ
ขนาด 4 นิ้ว ราคา   800 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 1800 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 3500 บาท