วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

จานเอ็นตัดหญ้า เอ็นตัดหญ้า หัวปั้มน้ำติดเครื่องตัดหญ้า

ตลับเอ็นตัดหญ้า DEORO

ขนาด 3 มม. 20 เมตร ราคา 90 บาท


ใบมีดตัดหญ้า 
BRIGGS & STARTTON
ราคา 150 บาท

เอ็นตัดหญ้า
ส้ม เหลี่ยม 2.4 มม.12 เมตร 50 บาท
ขาว กลม 3 มม.10 เมตร       50 บาท

เอ็นตัดหญ้า เส้นกลม
ขนาด 3.0 มม. 12 เมตร ราคา   50 บาท
ขนาด 2.4 มม. กลม       ราคา 250 บาท
ขนาด 3.0 มม. กลม       ราคา 250 บาท

กระปุกเอ็นตัดหญ้า 
ราคา 150 บาท

เอ็นตัดหญ้า 3 มม.
กลม หรือ เหลียม ม้วนละ 50 บาท
(ขาว หรือแดง ยาว 12 เมตร)

จานเอ็นตัดหญ้า NAKITA ใหม่
ราคา 90 บาท

จานเอ็นตัดหญ้า KENDO
ราคา 80 บาท

เอ็นตัดหญ้า จานเอ็นตัดหญ้า
เอ็นตัดหญ้า เหลี่ยม 67 เมตร 180 บ.
จานเอ็น คนตัดหญ้า    ราคา 70 บาท
จานเอ็น Nakita          ราคา 90 บาท

เอ็นตัดหญ้า
 1.6 มม.กลม (15 เมตร) 30 บ.เหลือง
2.4 มม.กลม (12 เมตร) 50 บ. ขาว  
 2.4 มม. เหลี่ยม (12 เมตร) 50 บ. ส้ม
 3 มม. กลม (12 เมตร) 60 บ. ขาว

เอ็นตัดหญ้า
กลม     สีขาว   67 เมตร 2.4 มม. 250 บ.
กลม     สีขาว   47 เมตร 3.0 มม. 250 บ.
เหลี่ยม เหลือง 67 เมตร 2.8 มม. 250 บ.
เหลี่ยม สีขาว   67 เมตร 2.8 มม. 250 บ.
เหลี่ยม เหลือง 83 เมตร 2.4 มม. 430 บ.

หัวปั๊มติดเครื่องตัดหญ้า

TAKESHI 1 นิ้ว          500 บาท
TAKESHI 1.5 นิ้ว       550 บาท
MONTA 2 นิ้ว             900 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น