วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

จานเอ็นตัดหญ้า เอ็นตัดหญ้า หัวปั้มน้ำติดเครื่องตัดหญ้า

เอ็นตัดหญ้า รุ่น 5 แฉก
YARD MONSTERS
ขนาด 2.4 มม * 52 เมตร ราคา 200 บาท
ขนาด 3.0 มม * 33 เมตร ราคา 200 บาท
ขนาด 5.0 มม * 23 เมตร ราคา 370 บาท

เอ็นตัดหญ้า MITSUCHAMP
ม้วนใหญ่ ยาว 60 เมตร
 สีส้ม/สีเหลือง เหลี่ยม/กลม 3 มม.
ราคา 250 บาท

เอ็นตัดหญ้า SUFIX
 ขนาด 2.4 มม. ยาว 83 เมตร
1 ปอนด์ ราคา 430 บาท


หัวพรวนดิน ติดเครื่องตัดหญ้า
ขนาด 26 มม.9 ฟัน ราคา 1600 บาท

จานเอ็นตัดหญ้า WORKMAN
ราคา 60 บาท

ใบมีดเกี่ยวข้าว
รุ่น TWINS WORLD ราคาใบละ 35 บาท

(ใช้ ครั้งละ 2 ใบ ติดจานใบมีดตัดหญ้า)

ตลับเอ็นตัดหญ้า DEORO

ขนาด 3 มม. 20 เมตร ราคา 90 บาท


ใบมีดตัดหญ้า 
BRIGGS & STARTTON
ราคา 150 บาท

เอ็นตัดหญ้า
ส้ม เหลี่ยม 2.4 มม.10 เมตร 50 บาท
ขาว กลม 3 มม.10 เมตร       50 บาท

เอ็นตัดหญ้า เส้นกลม
ขนาด 3.0 มม. 12 เมตร ราคา   50 บาท
ขนาด 2.4 มม. กลม       ราคา 250 บาท
ขนาด 3.0 มม. กลม       ราคา 250 บาท

กระปุกเอ็นตัดหญ้า 
ราคา 150 บาท

เอ็นตัดหญ้า 3 มม.
กลม หรือ เหลียม ม้วนละ 50 บาท
(ขาว หรือแดง ยาว 10 เมตร)

จานเอ็นตัดหญ้า NAKITA ใหม่
ราคา 90 บาท

จานเอ็นตัดหญ้า KENDO
ราคา 80 บาท

เอ็นตัดหญ้า จานเอ็นตัดหญ้า
เอ็นตัดหญ้า เหลี่ยม 67 เมตร 180 บ.
จานเอ็น คนตัดหญ้า    ราคา 70 บาท
จานเอ็น Nakita          ราคา 90 บาท

เอ็นตัดหญ้า
 1.6 มม.กลม (15 เมตร) 30 บ.เหลือง
2.4 มม.กลม (10 เมตร) 50 บ. ขาว  
 2.4 มม. เหลี่ยม (10 เมตร) 50 บ. ส้ม
 3 มม. กลม (10 เมตร) 60 บ. ขาว

เอ็นตัดหญ้า
กลม     สีขาว   67 เมตร 2.4 มม. 250 บ.
กลม     สีขาว   47 เมตร 3.0 มม. 250 บ.
เหลี่ยม เหลือง 67 เมตร 2.8 มม. 250 บ.
เหลี่ยม สีขาว   67 เมตร 2.8 มม. 250 บ.
เหลี่ยม เหลือง 83 เมตร 2.4 มม. 430 บ.

หัวปั๊มติดเครื่องตัดหญ้า 28 มม. 9 ฟัน

TAKESHI 1 นิ้ว          500 บาท
TAKESHI 1.5 นิ้ว       550 บาท
MONTA 2 นิ้ว          1000 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น