วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั้มน้ำ DENO ARENO (NEW)

ปั้มน้ำ ขนาด 1 นิ้ว

DENO AS 1 MT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO AS 1 MT
ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า 
ราคา 2000 บาท

ARENO AS 1 B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO AS 1 B
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 0.5 แรงม้า 
ราคา 2500 บาท

ARENO BS 1 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BS 1 M
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า 
ราคา 3700 บาท


ARENO TBS 1 M
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TBS 1 M
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า 
ราคา 3700 บาท

ARENO BSJ 1 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BSJ 1 M
เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า 
ราคา 4000 บาท

ARENO BD 1 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BD 1 MH
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 4500 บาทARENO CSJ 1 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CSJ 1 M
เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า 
ราคา 5400 บาท

ARENO CS 100 B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CS 100 B
โข่งใหญ่ 1 นิ้ว 1.5 แรงม้า
ราคา 5700 บาท

ARENO CD 1 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CD 1 MH
โข่งใหญ่ 1.1/4 นิ้ว 1.5 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 6700 บาท


ARENO DSJ 1 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ESJ 1 M
เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 2 แรงม้า 
ราคา 9000 บาท

ARENO ESJ 1 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ESJ 1 M
เจ็ทคู่ 1 นิ้ว 3 แรงม้า 
ราคา 10500 บาท

ปั้มน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว

DENO BS 1.5 MT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO BS 1.5 MT
ขนาด 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า 
ราคา 2700 บาท

ARENO BS 1.5 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BS 1.5 M
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า 
ราคา 3800 บาท

ARENO TBS 1.5 M
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TBS 1.5 M
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า 
ราคา 3600 บาท

ARENO BS 1.5 S
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO BS 1.5 S
หอยโข่ง 1.5 นิ้ว 1 แรงม้า ไม่ล่อน้ำ
ราคา 3700 บาท

ARENO DD 1.5 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DD 1.5 MH
โข่งใหญ่ 1.5 นิ้ว 2 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 7700 บาท

ปั้มน้ำ ขนาด 2 นิ้ว

DENO DS 2 MT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO CS 2 MT
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ราคา 3700 บาท

DENO DS 200 MT
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE DENO DS 200 MT
ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ราคา 4000 บาท

ARENO CS 1.5 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO CS 2 M
หอยโข่ง 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า 
ราคา 4700 บาท

ARENO DS 2 M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 2 M
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ราคา 5500 บาท

ARENO DS 200 B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 200 B
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ราคา 5900 บาท

ARENO DS 2 S
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 2 S
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ราคา 5800 บาท

ARENO DS 200 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DS 200 FL
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ราคา 5900 บาท

ARENO TDS 200 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TDS 200 FL
หอยโข่ง 2 นิ้ว 2 แรงม้า 
ราคา 5900 บาท


ARENO DD 2 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO DD 2 MH
โข่งใหญ่ 2 นิ้ว 2 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 8000 บาท

ARENO ED 2 MH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ED 2 MH
2 นิ้ว 3 แรงม้า 2 ใบพัด
ราคา 8800 บาท

ARENO ES 2 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 2 FL
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน
ราคา 10500 บาท

ARENO ES 2 FLR
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 2 FLR
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน
ราคา 10800 บาท

ARENO TES 2 FLR
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 2 FLR
2 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน
ราคา 10800 บาท

ARENO EF 2 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO EF 2 FL
2 นิ้ว 3 แรงม้า 4 ใบพัด
ราคา 11100 บาท

ARENO TFS 2 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TFS 2 FL
2 นิ้ว 4 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11100 บาท

ARENO HS 2 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO HS 2 FL
2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ส่งไกล
ราคา 15500 บาท

ARENO THS 2 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO THS 2 FL
2 นิ้ว 5.5 แรงม้า ส่งไกล
ราคา 15500 บาท

ARENO TFT 2 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TFT 2 FL
2 นิ้ว 4 แรงม้า 3 ใบพัด
ราคา 16500 บาท


ARENO TKS 2 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TKS 2 FL
2 นิ้ว 7.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 20500 บาท

ปั้มน้ำ ขนาด 3 นิ้ว

ARENO ES 3 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 FL
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน
ราคา 9600 บาท

ARENO ES 3 S
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 S
3 นิ้ว 3 แรงม้า ไม่ล่อน้ำ
ราคา 10500 บาท

ARENO ES 3 FLC
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 FLC
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11300 บาท

ARENO ES 3 FLR
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 3 FLR
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11800 บาท

ARENO TES 3 FLC
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 3 FLC
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11300 บาท

ARENO TES 3 FLR
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 3 FLR
3 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 11800 บาท

ARENO HS 3 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO HS 3 FL
3 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 15900 บาท

ARENO TKS 3 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO THS 4 FL

3 นิ้ว 7.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 21000 บาท


ปั้มน้ำ ขนาด 4 นิ้ว


ARENO ES 4 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO ES 4 FL
4 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน
ราคา 10100 บาท

ARENO TES 4 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO TES 4 FL
4 นิ้ว 3 แรงม้า หน้าแปลน
ราคา 10100 บาท

ARENO HS 4 FL
ปั๊มน้ำหอยโข่ง SINGLE PHASE ARENO HS 4 FL
4 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน
ราคา 16000 บาท

ARENO THS 4 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO THS 4 FL
4 นิ้ว 5.5 แรงม้า หน้าแปลน
ราคา 16000 บาท


ARENO TKS 4 FL
ไฟ 220/380 V
ปั๊มน้ำหอยโข่ง THREE PHASE ARENO THS 4 FL

4 นิ้ว 7.5 แรงม้า หน้าแปลน ส่งไกล
ราคา 21500 บาท

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่นดูดลึก
ปั้มถัง เจ็ทคู่ SHIBATA
รุ่น 275 W
ราคา 6200 บาท

2 ความคิดเห็น:

  1. 4นิ้ว7.5แรงมาใช้ไฟ220ไหมครับและกี่ใบพัด

    ตอบลบ
  2. 4นิ้ว7.5แรงมาใช้ไฟ220ไหมครับและกี่ใบพัด

    ตอบลบ