วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

หัวกะโหลก เช็ควาล์ว

หัวกะโหลก เกลียวใน
ลิ้นเตเปอร์ สีฟ้า
ขนาด 1 นิ้ว    ราคา 30 บาท
ขนาด 2 นิ้ว  ราคา 120 บาท
(ลงบ่อ 3 นิ้ว)

หัวกะโหลก เกลียวใน
ลิ้นเตเปอร์ สีฟ้า
ขนาด 1 นิ้ว    ราคา 30 บาท
ขนาด 2 นิ้ว  ราคา 120 บาท

(ลงบ่อ 3 นิ้ว)

หัวกะโหลก เช็ควาล์ว
หมายเลข 1 หัวกะโหลก PVC สีฟ้า
ขนาด 6 หุน    ราคา 20 บาท
ขนาด 1 นิ้ว     ราคา 22 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 65 บาท
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 95 บาท

หมายเลข 2 หัวกะโหลก PVC ผอม
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 140 บาท
(สวมท่อ PVC 2 นิ้ว ด้านบานหัวได้)

หมายเลข 3 หัวกะโหลก PVC เกลียวใน ฟ้า
ขนาด 1 นิ้ว       ราคา 28 บาท
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 130 บาท

หมายเลข 4 หัวกะโหลก PVC เกลียวใน ดำ
ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 130 บาท
ขนาด 3 นิ้ว     ราคา 200 บาท
ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 300 บาท


หมายเลข 5 หัวกะโหลก PVC สวม ดำ

ขนาด 2 นิ้ว       ราคา 80 บาท

ขนาด 3 นิ้ว       ราคา 90 บาท

ขนาด 4 นิ้ว     ราคา 200 บาทหมายเลข 6 หัวกะโหลก ทองเหลือง + PVC
ขนาด 6 หุน      ราคา 60 บาท
ขนาด 1 นิ้ว       ราคา 70 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 180 บาท

ขนาด 2 นิ้ว     ราคา 210 บาท

หมายเลข 7 หัวกะโหลก ทองเหลือง
ขนาด 6 หุน              ราคา 90 บาท
ขนาด 1 นิ้ว             ราคา 110 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว       ราคา 250 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว          ราคา 280 บาท
ขนาด 2 นิ้ว             ราคา 360 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว          ราคา 650 บาท
ขนาด 3 นิ้ว             ราคา 850 บาท
ขนาด 4 นิ้ว           ราคา 1500 บาท

หมายเลข 8 หัวกะโหลก ตะแกรงแสตนเลส
ทองเหลือง (อิตาลี)
ขนาด 6 หุน  YORK      ราคา 180 บาท
ขนาด 1 นิ้ว   YORK     ราคา 250 บาท
ขนาด 6 หุน                    ราคา 100 บาท
ขนาด 1 นิ้ว                    ราคา 160 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว                 ราคา 300 บาท
ขนาด 2 นิ้ว                    ราคา 450 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว                 ราคา 600 บาท
ขนาด 3 นิ้ว                    ราคา 950 บาท
ขนาด 4 นิ้ว                  ราคา 1700 บาท

หมายเลข 9 หัวกะโหลก เหล็ก สวม
ขนาด 2 นิ้ว           ราคา 60 บาท
ขนาด 3 นิ้ว         ราคา 120 บาท
ขนาด 4 นิ้ว         ราคา 200 บาท

หมายเลข 10 หัวกะโหลก น้ำเต้า
ขนาด 6 หุน              ราคา 80 บาท
ขนาด 1 นิ้ว               ราคา 90 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว       ราคา 150 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว          ราคา 180 บาท
ขนาด 2 นิ้ว             ราคา 250 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว          ราคา 450 บาท
ขนาด 3 นิ้ว             ราคา 650 บาท
ขนาด 4 นิ้ว           ราคา 1000 บาท

หมายเลข 11 เช็ควาล์ว น้ำเต้า
ขนาด 4 หุน              ราคา    90 บาท
ขนาด 6 หุน              ราคา  120 บาท
ขนาด 1 นิ้ว               ราคา 160 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว         ราคา 240 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว             ราคา 360 บาท
ขนาด 2 นิ้ว                ราคา 390 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว             ราคา 700 บาท
ขนาด 3 นิ้ว              ราคา 1000 บาท
ขนาด 4 นิ้ว              ราคา 1500 บาท

หมายเลข 11 เช็ควาล์ว สปริง
ขนาด 4 หุน              ราคา    90 บาท
ขนาด 6 หุน              ราคา  130 บาท
ขนาด 1 นิ้ว               ราคา 160 บาท
ขนาด 1.1/4 นิ้ว         ราคา 220 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว             ราคา 270 บาท
ขนาด 2 นิ้ว                ราคา 390 บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว             ราคา 750 บาท
ขนาด 3 นิ้ว              ราคา 1100 บาท
ขนาด 4 นิ้ว              ราคา 1800 บาท

หัวกะโหลก หน้าจาน เหล็กหล่อ
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 1900 บาท

หัวกะโหลก เกลียวใน เหล็กหล่อ
ขนาด 4 นิ้ว ราคา   800 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 1800 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 3500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น