วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

โปรโมชั่น ประจำเดือน ธันวาคม 2559 สำหรับผู้ค้าส่ง

เลื่อยโซ่ NORVAX
รุ่น NV3800
(สามารถ แก็สโซฮอลได้)
รุ่นใหม่ บ่าโซ่ 11.5 นิ้ว
จำนวน 1 ตัว   ราคา 2500 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 2400 บาท
จำนวน 10 ตัว  ราคา 2300 บาท
จำนวน 20 ตัว  ราคา 2200 บาท
จำนวน 30 ตัว  ราคา 2100 บาท
(สามารถซื้อได้เลย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต)
ราคาอาไหล่
เสื้อสูบ ราคา 450 บาท
ลูกสูบพร้อมแหวนครบชุด ราคา 150 บาท


ตู้ชาร์จ NEWTA 20 แอมป์ 60 โวลต์
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 1300 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 1200 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 1100 บาท

ตู้ชาร์จ NEWTA 30 แอมป์ 60 โวลต์
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 1500 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 1400 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 1300 บาท

ตู้ชาร์จ NEWTA 60 แอมป์ 
60 โวลต์ มีล้อเข็นได้
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 2500 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 2400 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 2300 บาท

เครื่องตัดหญ้า SUNNY 
 รุ่น CG 411
จำนวน 1 ตัว   ตัวละ  1800 บาท
จำนวน 10 ตัว ตัวละ  1750 บาท
จำนวน 20 ตัว ตัวละ  1700 บาท

หม้อเพิ่มไฟ 80 แอมป์

ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา   9000 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา   8500 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา   8000 บาท

ตู้เครื่องมือ OKURA
จำนวน 1 ตู้      ราคา  3000 บาท
จำนวน 5 ตู้      ราคา  2900 บาท
จำนวน 10 ตู้    ราคา  2800 บาท


ปั้มหอยโข่งไฟฟ้า
ยี่ห้อ MONTA ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า
ราคา จำนวน 1 ตัว ราคา 1800 บาท
ราคา จำนวน 5 ตัว ราคา 1750 บาท
ราคา จำนวน 10 ตัวราคา 1700 บาท


ปั้มน้ำแรงดัน MITSUBISHI

ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว  1 ใบพัด
ราคา จำนวน 1 ตัว ราคา 2300 บาท
ราคา จำนวน 2 ตัว ราคา 2200 บาท
ราคา จำนวน 4 ตัว ราคา 2000 บาท
ราคา จำนวน 10 ตัวราคา 1800 บาท

ขนาด 3 นิ้ว * 3 นิ้ว  1 ใบพัด
ราคา จำนวน 1 ตัว ราคา 3300 บาท
ราคา จำนวน 2 ตัว ราคา 3200 บาท
ราคา จำนวน 4 ตัว ราคา 3000 บาท
ราคา จำนวน 10 ตัวราคา 2800 บาท


น้ำมันหยอดโซ่ MAKATO
จำนวน 1 ลัง   ลังละ 750 บาท
จำนวน 5 ลัง   ลังละ 700 บาท
จำนวน 10 ลัง ลังละ 650 บาท

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 
รุ่น SU-100 TIGGER
ขนาด 4 นิ้ว
จำนวน 1 ตัว   ราคา 2500 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 2400 บาท
จำนวน 10 ตัว  ราคา 2300 บาท
จำนวน 20 ตัว  ราคา 2200 บาท


เลื่อยโซ่ TOSAKI
ขนาด 10 นิ้ว 0.7 HP  
(สามารถ แก็สโซฮอลได้)
จำนวน 1 ตัว   ราคา 2500 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 2400 บาท
จำนวน 10 ตัว  ราคา 2300 บาท
จำนวน 20 ตัว  ราคา 2200 บาท
จำนวน 30 ตัว  ราคา 2100 บาท
(สามารถซื้อได้เลย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต)
ราคาอาไหล่
เสื้อสูบ ราคา 450 บาท
ลูกสูบพร้อมแหวนครบชุด ราคา 150 บาท

ราคาตั้ง อุปกรณ์ประปา
ซื้อ 1 กระสอบ  ลด 45 เปอร์เซ็นต์
ซื้อ 5 กระสอบ  ลด 50 เปอร์เซ็นต์
ซื้อ 10 กระสอบ ลด 55 เปอร์เซ็นต์

ถังพ่นยาแบต ขุนศึก
ขนาด 16 ลิตร
 รับประกัน 3 เดือน  
จำนวน 1 ตัว   ราคา 1300 บาท
จำนวน 5 ตัว   ราคา 1250 บาท
จำนวน 10 ตัว ราคา 1200 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น