วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

โปรโมชั่น ประจำเดือน ตุลาคม 2559 สำหรับผู้ค้าส่ง

ตู้ชาร์จ NEWTA 20 แอมป์ 60 โวลต์
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 1300 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 1200 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 1100 บาท

ตู้ชาร์จ NEWTA 30 แอมป์ 60 โวลต์
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 1500 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 1400 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 1300 บาท

ตู้ชาร์จ NEWTA 60 แอมป์ 
60 โวลต์ มีล้อเข็นได้
ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 2500 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา 2400 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา 2300 บาท

เครื่องตัดหญ้า SUNNY 
 รุ่น CG 411
จำนวน 1 ตัว   ตัวละ  1800 บาท
จำนวน 10 ตัว ตัวละ  1750 บาท
จำนวน 20 ตัว ตัวละ  1700 บาท

หม้อเพิ่มไฟ 80 แอมป์

ซื้อจำนวน 1 ตัว   ราคา 10000 บาท
ซื้อจำนวน 5 ตัว   ราคา   9000 บาท
ซื้อจำนวน 10 ตัว ราคา   8000 บาท

สายน้ำหยด เทปน้ำหยด
Jain Turbo Tape
มี 3 แบบ ระยะห่าง 10 ซม  / 20 ซม / 30 ซม
ความยาว 500 เมตร   
จำนวน 1 ม้วน     ม้วนละ  500 บาท
จำนวน 5 ม้วน     ม้วนละ  450 บาท
จำนวน 10 ม้วน   ม้วนละ  400 บาท

ตู้เครื่องมือ OKURA

จำนวน 1 ตู้      ราคา  3000 บาท
จำนวน 5 ตู้      ราคา  2900 บาท
จำนวน 10 ตู้    ราคา  2800 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น