วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

สินค้าใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2559 ชุดที่ 4

เครื่องปั่นไฟ COROLLA
ขนาด 5 KW กุญแจสตาร์ท
รุ่น GEN-6600 ราคา 12500 บาท

หัวพรวนดิน
ติดปลายเครื่องตัดหญ้า
รุ่น KT-LAND-10    ราคา 1600 บาท
รุ่น KT-LAND-20    ราคา 1600 บาท


เครื่องสูบน้ำ RABIN
ขนาด 1 นิ้ว     ราคา 2300 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว  ราคา 2700 บาท

ข้อต่อ PE PVC
สำหรับท่อ PE 20 มม. * 4 หุน  ราคา 2 บาท
สำหรับท่อ PE 25 มม. * 6 หุน  ราคา 3 บาท


หกทาง PE 16 มม. เกลียวใน 1 นิ้ว
ยีห้อ Super Product อันละ 25 บาท

ใบเลื่อย HM-TOOL 12 นิ้ว
มี 18 หรือ 24 ฟัน กล่องละ 200 บาท
(1 กล่อง มี 100 ใบ)

แผงไฟ สำหรับไดนาโม
หรือเครื่องปั่นไฟ
ราคา 450 บาท


ใบตัดกระเบื้อง SOLO
ขนาด 22 นิ้ว ราคา 150 บาท
รุ่น PRO        ราคา 230 บาท

ชุดหัวเผาแก็สกระป๋อง M-60
ราคา 350 บาท


ใบพัดปั้มน้ำ Mitsubishi
รุ่น WCL2205S/FS/FT
ขนาดปั้ม 2 นิ้ว 3 แรงม้า ราคา 900 บาท


หัวปั้มติดปลายเครื่องตัดหญ้า
ขนาด 2 นิ้ว ยี่ห้อ ควายเหล็ก 900 บาท

ตัวติดใบขัดน้ำ 4 นิ้ว
ยี่ห้อ Makato ราคา 35 บาท


โอมห์มิเตอร์ SANMA
YX-360TREL ตัวใหญ่ ราคา 190 บาท

ก็อกน้ำมัน เครื่องยนต์เบนซิน
ราคา 50 บาท

ใบพัด SIROCCO 10.5 นิ้ว
หมุนขวา รูเพลา19 มม.
สำหรับเครื่องยนต์ ราคา 2400 บาท

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก บ่อ 3 นิ้ว
รุ่น B03B08 ไม่มี BOX 0.5 แรงม้า
ราคา 3100 บาท


ปั้มบาดาล ควายเหล็ก บ่อ 3 นิ้ว
รุ่น B03B02 มี BOX 0.5 แรงม้า
ราคา 3600 บาท

ปั้มบาดาล ควายเหล็ก บ่อ 4 นิ้ว
รุ่น B03E02 ไม่มี BOX 0.5แรงม้า 
รูน้ำออก 1 นิ้วขนาด 7 ใบพัด
ราคา 2400 บาท

เครื่องยนต์ TOKUTA 14 แรงม้า
รุ่น KIT140 กุญแจสตาร์ท 31000 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น