วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ชุดวิเคราะห์คลอรีน กรด ด่าง เหล็ก HACH ถังคลอรีน

ถังคลอรีน
ขนาด 100 ลิตร ราคา   900 บาท
ขนาด 200 ลิตร ราคา 1200 บาท

ขนาด 500 ลิตร ราคา 3000 บาท

ชุดวิเคราะห์ เหล็ก FE HACH
MODEL IR-18
ราคา 3000 บาท

ชุดวิเคราะห์คลอรีน HACH
รุ่น CL 2 ราคา 2900 บาท

ชุดวิเคราะห์ กรด ด่าง HACH
วัดค่า PH ราคา 3600 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น