วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ชุดวิเคราะห์คลอรีน กรด ด่าง เหล็ก HACH

ชุดวิเคราะห์ เหล็ก FE HACH
MODEL IR-18
ราคา 3000 บาท

ชุดวิเคราะห์คลอรีน HACH
รุ่น CL 2 ราคา 2900 บาท

ชุดวิเคราะห์ กรด ด่าง HACH
วัดค่า PH ราคา 3600 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น