วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

เครื่องมือไฟฟ้า MAKITA

เครื่องตัดคอนกรีต มากีต้า

รุ่น 4100NH2 ราคา 3500 บาท

สายพานกบไฟฟ้า มากีต้า(แท้)
รุ่น 1100 1 คม มากีต้า ราคา 270 บาท
รุ่น 1600 2 คม มากีต้า ราคา 270 บาท
รุ่น 1804 1 คม มากีต้า ราคา 300 บาท

เครื่องเจีย 4 นิ้ว มากีต้า
รุ่นครบรอบ 100 ปี ราคา 1600 บาท

สว่านมากีต้า 5 หุน
รุ่นครบรอบ 100 ปี
พร้อมอุปกรณ์ 100 ชิ้น ราคา 2500 บาท

สกัดปูน มากีต้า HM1307C
ราคา 26000 บาท

สายพานกบไฟฟ้า MAKATO
รุ่น 1100 ราคา 50 บาท
รุ่น 1600 ราคา 50 บาท
รุ่น 1804 ราคา 60 บาท

มู่เล่ห์กบไฟฟ้ามากีต้า
มู่เล่ห์ ข้างทุ่น
 รุ่น 1100 หรือ 1600 ราคา 60 บาท
 รุ่น 1804N               ราคา 75 บาท
มู่เล่ห์ ข้างเพลา
รุ่น 1100 หรือ 1600 ราคา 60 บาท
 รุ่น 1804N               ราคา 75 บาท

สว่านมากีต้า 2 หุน ซ้าย ขวาได้
รุ่น DP2010 ราคา 1600 บาท
เจียคอยาว 9105
ราคา 10000 บาท
กบไฟฟ้า 1100
ราคา 9300 บาท 

กบไฟฟ้า 1600
ราคา 9800 บาท


กบไฟฟ้า 1804N (5 นิ้ว)
ราคา 12600 บาท 

กบแท่น 2012NB (12 นิ้ว)
ราคา 21500 บาท

ไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2414NB
ราคา 5400 บาท


เลื่อยเซาะร่อง 3501N
ราคา 13400 บาท


เราเตอร์ RP1800
ราคา 9400 บาท

เลื่อยตัดกระเบื้อง 4100NH
ราคา 2700 บาท

จิ๊กซอ 4327
ราคา 1850 บาท


จิ๊กซอ JV0600
ราคา 4000 บาท

จิ๊กซอ 4300BV
ราคา 5300 บาท
จิ๊กซอ 4350T
ราคา 6700 บาท
เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว 5806BC
ราคา 3600 บาท
เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว 5007NF 
ราคา 3500 บาท
เลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว N5900B
ราคา 4400 บาท 
เลื่อยวงเดือน 10 นิ้ว 5201N
ราคา 11000 บาท
เลื่อยวงเดือน 13 นิ้ว 5103N
ราคา 12000 บาท
เลื่อยวงเดือน 16 นิ้ว 5402
ราคา 13800 บาท 
เลื่อยแท่นตัดองศา LS1040
ราคา 8100 บาท

ขัดกระดาษทราย สั่น B03710
ราคา 210บาท
ขัดสายพาน 3 นิ้ว 9924DB
ราคา 7300 บาท 
ขัดสายพาน 4 นิ้ว 9403
ราคา 10000 บาท 
หินเจียแท่น 6 น้ิว GB602
ราคา 3000 บาท 

ขัดสีรถ 9218BL
ราคา 7200 บาท
เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว 9553BX
ราคา 1500 บาท 


เจีย 4 นิ้ว GA4030
ราคา 1500 บาท 
เจีย 4 นิ้ว GA4031
ราคา 1500 บาท

เจีย 4 นิ้ว 9553NB
ราคา 1500 บาท 
เจีย 4 นิ้ว 9500NB
ราคา 2900 บาท 
เจีย 5 นิ้ว GA5010
ราคา 3250 บาท 
เจีย 6 นิ้ว GA6010
ราคา 3400 บาท
เจีย 7 นิ้ว GA7050
2000 W
ราคา 3400 บาท
เจีย 7 นิ้ว GA7020
2200 W
ราคา 3500 บาท
เจีย 7 นิ้ว GA7030
2400 W
ราคา 6000 บาท

เจีย 7 นิ้ว 9617
2000 W


ราคา 9600 บาท
เจีย 9 นิ้ว GA9050
2000 W
ราคา 3500 บาท
เจีย 9 นิ้ว GA9020
2200 W
ราคา 3700 บาท
เจีย 9 นิ้ว GA9030
2400 W
ราคา 6100 บาท

สกัดปูน HM0810TA
ราคา 10200 บาท 

สกัดปูน HM1201
ราคา 15900 บาท 

สกัดปูน HM1306
ราคา 18600 บาท

สว่านแบ็ต 6261DWE
ราคา 4000 บาท 
สว่านแบ็ต 6010DWE
ราคา 4600 บาท 
สว่าน 2 หุน 6501
ราคา 2600 บาท 
สว่าน 3 หุน 6412


ราคา 1450 บาท
สว่าน 3 หุน 6401
ราคา 4600 บาท 
สว่านกระแทก 4 หุน HP2050
ราคา 3200 บาท
สว่าน 4 หุน 6301
ราคา 5400 บาท 
สว่านกระแทก 4 หุน 8416
ราคา 6500 บาท 
สว่านกระแทก 5 หุน HP1630
ราคา 1900 บาท 
เครื่องล้างอัดฉีด HW102
ราคา 3000 บาท 

เครื่องล้างอัดฉีด HW111
ราคา 5700 บาท 
เป่าลม UB1100
ราคา 1800 บาท

รถตัดหญ้าไฟฟ้า ELM3310
ราคา 3700 บาท 

รถตัดหญ้าไฟฟ้า ELM3710
ราคา 4600 บาท 

เลื่อยแต่งกิ่งไฟฟ้า MUH355R
ราคา 2800 บาท 

เลื่อยแต่งกิ่งไฟฟ้า UH4261
ราคา 3600 บาท 

เลื่อยแต่งกิ่งไฟฟ้า UH4861
ราคา 3700 บาท 

เลื่อยแต่งกิ่งไฟฟ้า UH5261
ราคา 3800 บาท 


เจียอมยิ้ม GD0601

ราคา 2300 บาทเป่าลมร้อน HG 6003
ราคา 1450 บาท

2 ความคิดเห็น: