วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ปั๊มหอยโข่ง สายพานฉุด

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 
รุ่น SU-100 TIGGER

ขนาด 4 นิ้ว ราคา 2500 บาท

ปั้มซิลด์เหล็ก 4 นิ้ว มังกรทอง
รุ่น RTA-230 สีส้ม

ราคา 5500 บาท

ปั้มยามา 
SUPER M รุ่นดูดลึก
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 2200 บาท

ขนาด 3 นิ้ว ราคา 2500 บาท

ปั้มเจ็ทคู่ เพลาลอย
 SUPER M
รุ่น SM-100N 1 HP ราคา 1300 บาท
รุ่น SM-230N 2 HP ราคา 2100 บาท

ปั้มหอยโข่ง เพชรรวงข้าว
รุ่น  M-80 ขนาด   3 นิ้ว  3000 บาท
รุ่น M-100 ขนาด  4 นิ้ว  3500 บาท

ปั้มน้ำเพลาลอยมีเนียม KATO
รุ่น SKPA50S  2 นิ้ว ราคา 1800 บาท
รุ่น SKPA80S  3 นิ้ว ราคา 2200 บาท

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 3 นิ้ว FPE
ราคา 1400 บาท

ปั้มเพลาลอยมีเนียม 
3 นิ้ว MATSUBISHI
รุ่น SU-80 ราคา 1400 บาท

ประเก็นชุปจารบี
ขนาด 1/4 หุน หรือ 6.4 มม.
ขนาด 5/16หุน หรือ 7.9 มม.
ขนาด 3/8 หุน หรือ  9.5 มม.
ราคา กก.ละ 250 บาท

หน้าจานปั้มน้ำ
1.ขนาด 4 นิ้ว  ราคา  170 บาท
2.ขนาด 3 นิ้ว   ราคา 150 บาท

ปั้มหอยโข่ง 
เพชรรวงข้าว 4 นิ้ว
M-100 สีทอง ราคา 3500 บาท


 M-100 สีเขียว ราคา 3500 บาท

ปั้มน้ำเพลาลอยมีเนียม
2 นิ้ว ราคา 1200 บาท

ปั้มหอยโข่งเพชรรวงข้าว 
3 นิ้ว ซิลด์เหล็ก
ราคา 3000 บาท

ปั้มน้ำ KATO แบบ TAKI
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3800 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 5800 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 6800 บาท
(มีให้เลือก หมุนซ้ายหรือหมุนขวา)

ปั้มน้ำ เพลาลอย 2 นิ้ว กบแดง
ราคา 1200 บาท

ปั้มน้ำ เพลาลอย 3 นิ้ว กบแดง
 ราคา 1400 บาท

ปั้มน้ำเพลาลอย
อลูมิเนียม KOSHIN
Made in Japan
รุ่น 2 นิ้ว 50H ราคา 2900 บาท

รุ่น 3 นิ้ว 80L ราคา  3500 บาท

ปั้มชิลด์เหล็ก มังกรทอง
 ขนาด 2 นิ้ว ราคา 2600 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 3500 บาท

ปั้มน้ำ เพลาลอย มีเนียม
ยี่ห้อ ZRM 2 นิ้ว TB50   ราคา 1300 บ.
ยี่ห้อ ZRM 3 นิ้ว TB80   ราคา 1400 บ.
ยี่ห้อ ZRM 4 นิ้ว TB100 ราคา 2500 บ.

ปั้มหอยโข่ง ซิลด์เหล็ก
ขนาด 3 นิ้ว ตราดอกบัว
รุ่นดูดน้ำบาดาล สีส้ม ราคา 3000 บาท
รุ่นพิเศษ ดูดน้ำบาดาล สีแดง 3500 บ.

ปั้มถ่ายเท มังกรทอง
ขนาด 6 หุน ราคา 650 บาท
ขนาด 1 นิ้ว ราคา 750 บาท

ฝาปิดที่กรอกน้ำ
ปั้มน้ำมีเนียม เครื่องสูบน้ำ
เกลียวละเอียด  ราคา 20 บาท
เกลียวหยาบ     ราคา 30 บาท

ปั้มดูดโคลน เพลาลอย 3 นิ้ว
รุ่น RTB300 ราคา 4250 บาท


ปั้มน้ำ เพลาลอย มีเนียม
SUPER M 2 นิ้ว ราคา 1200 บาท
SUPER M 3 นิ้ว ราคา 1400 บาท

ปั้มน้ำเพลาลอยมีเนียม FPE
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 1200 บาท

ปั้มน้ำแรงดัน MITSUBISHI 2 ใบพัด
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 4800 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 8500 บาท

ปั้มน้ำ เพลาลอย 4 นิ้ว YAMA
ราคา 2500 บาท

ปั้มชนเครื่อง 3 นิ้ว รุ่นลูกปืน
ตรา ปลาโลมา ราคา 1100 บาท

ปั้มชนเครื่องเหล็กหล่อ 2 นิ้ว
ยี่ห้อ SUNMA ราคา 1000 บาท

ปั้มน้ำ แรงดัน น้ำออกกลาง Blue-1
ขนาด 3 นิ้ว รุ่น KT80    ราคา 3000 บ.
ขนาด 4 นิ้ว รุ่น KT100  ราคา 3400 บ.

ปั้มน้ำ แรงดัน น้ำออกข้าง Blue-1
ขนาด 3 นิ้ว รุ่น CB80    ราคา 1800 บ.

ขนาด 4 นิ้ว รุ่น CB100  ราคา 2100 บ.

ปั้มน้ำอลูมิเนียมชนเครื่อง KANTO
ขนาด 2 นิ้ว         ราคา 900 บาท
ขนาด 3 นิ้ว       ราคา 1300 บาท
ขนาด 4 นิ้ว       ราคา 2700 บาท

ปั้มน้ำอลูมิเนียม เพลาลอย TAKI
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3000 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 3800 บาท
(หน้าแปลนน้ำเข้า 6 รูน็อต)

ปั้มถ่ายเท
ขนาด 6 หุน ราคา 650 บาท
ขนาด 1 นิ้ว  ราคา 750 บาท

ปั๊มน้ำมิเนียมเพลาลอย KANTO
ขนาด นิ้ว   ราคา 1200 บาท
ขนาด 3 นิ้ว   ราคา 1400 บาท
ขนาด 4 นิ้ว   ราคา 2700 บาท

ปั๊มอลูมิเนียมเพลาลอย  MONTA 

2”        1300 บาท
 3”        1600 บาท
 4”        2800 บาท

YAMAMOTO
2”             1650 บ.
3”             1850 บ.
4”             2500 บ.

Super M (แบบ KATO)
2”           2300 บาท
3”          3300 บาท
4”          4300 บาท

SAWADA  
2" #50          2600 บ.
2" #50V       2900 บ.
3" #80          3000 บ.
3" #80V       3400 บ.


มังกรทอง( สีเทาซีลด์เหล็ก )
2”            2500 บ.
3”             3000 บ.
4”             3400 บ.

MITSUBISHI
2”             2300 บาท
3”             3300 บาท


KOSHIN  2 นิ้ว
#50              2900 บาท
#50V            3200 บาท


 ปั้มน้ำ มังกรฟ้า 2 นิ้ว
(เติมน้ำมันเครื่อง)
ราคา 4300 บาท

KOSHIN  3 นิ้ว
#80             3500 บาท
#80V           3800 บาท


Zaki  3 นิ้ว
ราคา 2800 บาท

เพชรรวงข้าว 3 นิ้ว
ราคา 3000 บาท

STANDARD PUMP ซีลด์เหล็ก มังกรทอง
RTA-60 (2)           2800 บาท
RTA-80 (3)           3200 บาท
RTA-100 (4)        3500 บาท

ปั้มน้ำ KATO
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3800 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 5800 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 6800 บาท


ปั้มน้ำ แรงดัน HIER
HIER 4”       4000 บ.
HIER 5”       5000 บ.
HIER 6”       6000 บ.


ปั๊มแรงดันสูง หลายใบพัด มังกรทอง R-TEC
รูน้ำเข้า 3 นิ้ว รูน้ำออก 3 นิ้ว
2 ใบพัด หมุนซ้าย             ราคา 5800 บาท
2 ใบพัด หมุนขวา ต่อยอย ราคา 5800 บาท
3 ใบพัด หมุนซ้าย             ราคา 8000 บาท
3 ใบพัด หมุนขวา ต่อยอย ราคา 8000 บาท
รูน้ำเข้า 4 นิ้ว รูน้ำออก 3 นิ้ว
2 ใบพัด หมุนซ้าย             ราคา 7500 บาท
2 ใบพัด หมุนขวา ต่อยอย ราคา 7500 บาท
3 ใบพัด หมุนซ้าย             ราคา 10000 บาท
3 ใบพัด หมุนขวา ต่อยอย ราคา 10000 บาทปั้มน้ำ SAWADA

ขนาด 4 นิ้ว ราคา  6000 บาท
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 14000 บาท

ปั้มน้ำมีเนียม เพลาลอย

ยี่ห้อ TAKI  2 นิ้ว      ราคา 3000 บาท
ยี่ห้อ พญานาค 2 นิ้ว ราคา 3300 บาท
ยี่ห้อ พญานาค 3 นิ้ว ราคา 4200 บาท
ยี่ห้อ พญานาค 4 นิ้ว ราคา 5200 บาท

ปั้มน้ำเพลาลอย ตรา พญานาค

ขนาด 2 นิ้ว ราคา 3500 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 4000 บาท
ขนาด 4 นิ้ว ราคา 4500 บาท


ปั้มน้ำ แรงดัน 6 นิ้ว

ยี่ห้อ HIER   ราคา   6000 บาท
ยี่ห้อ PMP    ราคา 15000 บาท
8 ความคิดเห็น:

 1. ปั๊มอลูมิเนียมเพลาลอย KANTO 4นิ้ว
  กับ SAWADA เหล็กหล่อ 4 นิ้มตัวไหนได้ปริมาณน้ำมากกว่ากันครับ ตามสเปค sawada ได้ 1700 ลิตร/นาที
  แต่ KANTO ผมไม่รู้

  ตอบลบ
 2. ปั้มน้ำแบบเพลาลอย kanto 3"แบบใช้สายพาน มีของไหมครับ
  ผมมีมอเตอร์ขนาด 2 แรงต้องใช้มู่เล่ขนาดกี่นิ้วครับถึงจะได้รอบตามที่ปั้มกำหนด

  ตอบลบ
 3. น่าจะบอกข้อมูลของปั๊มด้วยน่ะคับ Qเท่าไหล่Hเท่าไหล่ ใช้แรงชุดเท่าไหล่

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2557 08:23

  ปั้มเพรชรรวงข้าวมีขนาด 4 นิ้วไหมครับ
  ราคาเท่าไหร่

  ตอบลบ
 5. ที่พิโลกมีใหมครับ ผมอยู่พิโลกพิจิตรก็ได้แบบราคาเท่าร้านนี้ มีตัวแทนบ้างไหม

  ตอบลบ
 6. เขาตอบบ้างหรือเปล่าครับ
  ว่าจะถามบ้าง....!!

  ตอบลบ
 7. เขาตอบบ้างหรือเปล่าครับ
  ว่าจะถามบ้าง....!!

  ตอบลบ
 8. โทรสอบถาม รายละเอียด ดีกว่า ครับ
  ผมโทร สอบถาม สินค้าบางตัว ไม่มีสินค้า ต้องรอสั่ง

  ตอบลบ