วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ตาข่าย มุ้งไนล่อน มุ้งโรงเรือน

มุ้งขาว เบอร์ 32 สูง 3 เมตร
ยาว 50 เมตร
ราคาม้วนละ 3200 บาท

ตาข่ายสี่เหลี่ยม ตราผึ้ง
ขนาดสูง 3 ฟุต ยาว 25 เมตร
ขนาด 4 หุน 6 หุน 1 นิ้ว ม้วนละ 450 บาท

ตาข่ายสี่เหลี่ยม
ขนาด 4 หุน ราคาม้วนละ 500 บาท
ขนาด 6 หุน ราคาม้วนละ 450 บาท
ขนาด 1 นิ้ว  ราคาม้วนละ 450 บาท

ตาข่าย PVC ยาว 30 เมตร
รู 3 / 5 / 7 / 9 / 12 มม.
สีดำ      ม้วนละ 600 บาท
สีเขียว  ม้วนละ 700 บาท

ตาข่ายหกเหลี่ยม 
4 หุน ราคาม้วนละ 580 บาท
5 หุน ราคาม้วนละ 540 บาท
6 หุน ราคาม้วนละ 465 บาท

มุ้งไนล่อน เบอร์ 16
YAMAJIMA
สูง 90 ซม.   ยาว 15 หลา ราคา 90 บาท
สูง 90 ซม.   ยาว 30 หลา ราคา   180 บ.
สูง 1.2 เมตร ยาว 30 หลา ราคา   250 บ.
สูง 1.5 เมตร ยาว 30 หลา ราคา   300 บ.
          สูง 1.5 เมตร ยาว 30 หลา ราคา   350 บ.(เบอร์ 20)
สูง 2 เมตร    ยาว 30 หลา ราคา   450 บ.
สูง 2.5 เมตร  ยาว 30 หลา ราคา  560 บ.
สูง 3 เมตร     ยาว 30 หลา ราคา  660 บ.
สูง 3.6 เมตร  ยาว 30 หลา ราคา  770 บ.
สูง 4 เมตร     ยาว 30 หลา ราคา  870 บ.

ตาข่ายรั้ว 

(ความยาว 10 เมตร ตา 2 นิ้ว)
(ตรม.ละ 67 บาท)
ความสูง 80 ซม.     ม้วนละ 536 บาท
ความสูง   1    ม.     ม้วนละ 670 บาท
ความสูง   1.2 ม.     ม้วนละ 804 บาท
ความสูง   1.5 ม.     ม้วนละ 1005 บาท
ความสูง   1.8 ม.     ม้วนละ 1206 บาท
ความสูง   2    ม.     ม้วนละ 1340 บาท
ตาข่าย สี่เหลี่ยม
ตา 4 หุน 6 หุน หรือ 1 นิ้ว ม้วนละ 450 บาท
ตาข่ายหกเหลี่ยม แรด
ตา 4 หุน ม้วนละ 520 บาท
ตา 5 หุน ม้วนละ 460 บาท
ตา 6 หุน ม้วนละ 420 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น